top of page
English

Westmer Marina  Westmer Marina

Westmer Marina Westmer Marina

Westmer Marina  Westmer Marina

Westmer Marina  Westmer Marina

Westmer Marina  Westmer Marina

Westmer Marina  Westmer Marina


Westmer Marina  Westmer Marina
Westmer Marina Westmer Marina
Westmer Marina  Westmer Marina
Westmer Marina  Westmer Marina
Westmer Marina  Westmer Marina

Westmer Marina  Westmer MarinaWestmeri jahisadam  Westmeri jahisadam

Westmeri jahisadam  Westmeri jahisadam

Westmeri jahisadam  Westmeri jahisadam

Westmeri jahisadam  Westmeri jahisadam


Westmeri jahisadam  Westmeri jahisadamWestmeri jahisadam  Westmeri jahisadam


Westmeri jahisadam  Westmeri jahisadam

Westmeri jahisadam  Westmeri jahisadam


Westmeri jahisadam  Westmeri jahisadam

Westmeri jahisadam  Westmeri jahisadamEST
Westmeri jahisadama eesmärgiks on pakkuda Balti mere ääres -
Lääne-Eesti saarestiku vahelisel Väinamerel - kergetele meresõidualustele lihtsat,
kuid professionaalset sildumisteenust rahvusvaheliselt tunnustatud standardite ja hea tava järgi.
Jahisadam avati 2012, peale akvatooriumi süvendamist ja põhjalikke heakorratöid aastal 2011.

Viited ametlikele kaartidele ja juhistele Haapsalu lahel ja Väinamerel navigeerimiseks, meremärkide loetelule,
mereilma mõõtmisandmetele ja ennustustele kuni 15 päeva ette, Maa-ameti ja Navionicsi digikaartidele.
Lähenemine Westmeri jahisadamale.

Westmeri jahisadama kaid ja akvatooriumi sügavused peale süvendustöid 2011 - avatud klientidele alates 2012 hooajast.
Lingid merevee tasemele Rohuküla sadamas - 5 päeva mõõtmisandmed ja 2 päeva ennustus.

Hooaja hind ja päevahind sisaldab kõik põhiteenused sadamas - sildumise, teenused kail - vee, elektri,
teenused maal - duši, WC, parkimise ja grillikoha kasutamise.
Vedeljäätmete (pilsivesi, fekaal) vastuvõtt kokkuleppel, eri tasu eest

Haapsalu laht on rahulikes vetes, kus kuuma suvepäeva hommikud ja õhtud
on võrratu maalilise koloriidiga taevarannal.
Taamal on näha Österby sadamat ja vana linnuse torni.

Viited restoranile, autorendile ja hotellile, pankadele, huvitavatele võimalustele linnas,
tähtsatele numbritele igaks elujuhtumiks - Haapsalus.
Hädanumber 112

Westmeri jahisadama kontaktandmed, raadioside sagedus, GSM mobiiltelefon, e-postiaadress, tagasiside
____

ENG
Mission of the Westmer Marina is to offer a basic but professional berthing service for light vessels on the Baltic Sea,
in particular between Estonian mainland and West-Estonian Archipelago, on the Väinameri Sea,
based on common world standards and best practice.
Marina was opened 2012, after dredging and proper renovation of environment in 2011.

Links to the official charts for navigation on Väinameri sea and Haapsalu bay, list of ligths and aids to navigation,
marine weather data and forecast for 15 days, links to the Estonian Land Board and Navionics digital maps.
Approach to the Westmer Marina

Quays of the Westmer Marina, water depths in the area after dredging in 2011 - open for berthing since season 2012 again.
Links to the sea level measurements in Rohuküla - 5 day data and forecast for 2 days

Price for whole season and on daily basis - all basic services on quay and land included - berthing,
water, electricity 220V, shower, toilet, free parking and a grill roof usage.
Discharge of liquid waste by appointment for special fee

Waters of Haapsalu bay have quiet waters, large enough mirror surface to offer picturesque horizon
as in the early as late hours of a hot summer day.
Far on the backstage You can see a tiny Österby's harbour on the left and medieval fortress tower.

Links to the restaurant, car and bycycle rental, banks, leisure and challenges in the town,
important numbers for every occasion in Haapsalu.

Westmer Marina contact data, radio frequency, GSM cellular phone number, e-mail address, and feedback form.
____

 

WESTMERI

JAHISADAM

UUS KODULEHT

Koht, kuhu alati tulla...

Hooaeg algab

1. mail 2023

Westmer Marina - Westmeri jahisadam - Westmerin venesatama - welcome to quay

© 2012 by Kätlin Eskla & Vello Laanemaa. All rights reserved.  Language flag images: FOTW

bottom of page